כון

כון
כּוּן(b. h.) to stand, exist, be firm. Pi. כִּיוֵּון 1) to straighten. Sifré Deut. 308 מְכַוְּונוֹ במעגילה he tries to straighten the wood in a press; Yalk. Deut. 942 (not מכינן); Pesik. Zutr. Haăz. (ed. Bub. V, p. 11 1) נתנו לאומן שיְכַוְּונוֹ he gave it to a mechanic to straighten it. 2) to place in a line, direct. Macc.II, 5 (9b) מְכַוְּונִין להן דרךוכ׳ Ms. M. (ed. ומְכוּוָּנוֹת להן דרכים, v. infra) we make for them direct roads from one place of refuge to the other. 3) to determine exactly (place, time ). Y.Erub.V, 22c לְכַוֵּין את הרוחות how to determine exactly the four cardinal points (v. רָבַע). Ib. bot. הארון היה מְכַוֵּיןוכ׳ the Ark indicated for them the points of the compass. Gen. R. s. 15, beg., v. כִּוּוּן. M. Kat. 10a אין יכול לכַוֵּין אימראוכ׳ is unable to sew the fringe accurately on the bosom of the shirt. Ber.7a לכַוֵּין אותה שעה to seize the opportunity of just that moment; a. fr. 4) (with לב or sub. לב) to direct or prepare ones mind, to pay attention, to do a thing with an intention. Ber.II, 1 אם כ׳ לבו if he (while reading in the Law) had his mind directed (to the Shma); ib. 13a אם כ׳ לבו לקרות it means, he read with attention (to the sense, not merely like one going over the text for correction). R. Hash. 28b כ׳ לבו לצאת he had the intention of complying with the law (v. יָצָא); opp. (כ׳) לשמוע he directed his attention to listening, i. e. heard the sound with consciousness (but without devotion); v. כַּוָּונָה. Ber.V, 1 היו שוהין … כדי שיְכַוְּונוּ לבםוכ׳ tarried a while before prayer, in order to direct their hearts to their Father in heaven. Y. ib. II, 5a חזקה כִּוֵּין the presumption is that he read with attention; a. fr.Part. pass. מְכוּוָּן, f. מְכוּוָּנָה, מְכוּוֶּנֶת; pl. מְכוּוָּנִים, … נִין; מְכוּוָּנוֹת a) in a line, corresponding. Y.Kil.V, beg.30b עריס המכ׳ a straight bed of vines, opp. מעוקם. Ib. מכ׳ הן they (the vines) are in a straight line. Y.Ber.IV, 8c top בית … מ׳ כנגד … של מעלן the situation of the earthly Holy of Holies corresponds with that of the heavenly Macc.II, 5 ומכוונות להן דרכים (not … נת), v. supra. Ib. 9b ומכוונות היו כמיןוכ׳ (Ms. M. ומכוונין הן) and they (the three towns on this side and those on the other side of the Jordan respectively) were in straight parallel lines like two rows in a vineyard; a. fr.b) exact, precise. Toh. III, 1 sq. כביצה מ׳ exactly the quantity of an egg. Mikv. VII, 6; Ḥag.19a; Gitt.16a. Hif. הֵכִין to put in proper position, to prepare; to hold ready, to designate. Bets.2b (ref. to Ex. 16:5) חול מֵכִין לשבתוכ׳ a week day prepares for the Sabbath (that which has become ready for use on a week day may be used on the Sabbath), but a Holy Day does not prepare for the succeeding Sabbath, ואין שבת מֵכִינָה ליו״ט nor can the Sabbath prepare for a succeeding Holy Day, v. הֲכָנָה.Meg.12b (play on ממוכן, Esth. 1:14) כלום הֵכִינוּוכ׳ have they (the Persians) arranged a table before thee?; Esth. R. to l. c. מי מֵכִיןוכ׳ who arranges an altar ?; a. fr.Tosef.Maasr.I, 4 משיכינו ed. Zuck., Var. משייבינו, read: משיניצו.Part. pass. מוּכָן prepared, designated, ready. Bets.I, 2 עפר מ׳ מבעוד יום dust (for covering the blood) made ready a day before. Ib. אפר כירה מ׳ הוא ashes of the stove are considered ready (destined to be used for the purpose). Ib. III, 4 אין זה מן המ׳ this is not among the things designated for use on the Holy Day. Ib. IV, 6.Meg. l. c. (play on ממוכן, v. supra) שמ׳ לפורענות he was ready for evil; a. fr. Hithpa. הִתְכַּיֵּון, הִתְכַּוֵּון, Nithpa. נִתְכַּוֵּין 1) to be made straight, to be remedied (cmp. תכן). Pesik. Zutr. l. c. אין אתם מִתְכַּוְּונִים אלא באור you (your crookedness) can be remedied only through fire; Sifré Deut. L, 100. אין אתם הולכים אלא לאור; Yalk. Deut l. c. הולכין אלא לאחור (corr. acc.). 2) to prepare ones self. Y.Meg.I, 71c (ref. to הִכּוֹן, Am. 4:12) הִתְכַּוֵּון לקראתוכ׳ put thyself in proper condition to meet thy God. 3) to intend, propose. B. Kam.VIII. 1 עד שיהא מִתְכַּ יֵן unless he did it with malicious intent. Tosef.Naz.III, 10 לא נִתְכֵּוַּונְתִּי אלא כמותה my intention was to be exactly like her (as to her vow). Ib. 14 מישנ׳ לעלותוכ׳ if he who had the intention to eat the flesh of swine ; v. עָלָה. Sabb.22a ובלבד שלא יִתְכַּוֵּיןוכ׳ provided he has not the intention of making a groove.Bets.23a, a. fr. דבר שאינו מִתְכַּ׳ a forbidden act which was produced without intent, i. e. an unintended but unavoidable effect of a permitted act. R. Hash. 28b. Pes.53b, a. fr. שניהם … נִתְכַּוְּונוּ both meant the same thing; a. fr. Polel כּוֹנֵן to establish, base firmly. Ex. R. s. 15 מבקש לְכוֹנֵן עולמים wanted to establish worlds. Ib. על אלו אני מְכוֹנֵןוכ׳ upon those (the patriarchs) I will establish the world.Part. pass. מְכוֹנָן, f. מְבוֹנֶנֶת. Midr. Sam. ch. 16 (ref. to הכינני, 1 Kings 2:24) בזכות התורה המ׳ בארון (the world exists) for the sake of the Law that is put up straight in the holy Ark.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • כון — 1 v. הופנה, הוסב, הוטה; הונחה, הורו לו את הדרך, הובל, הודרך, הוכוון; כוונן, עבר כוונו 2 v. היה מוכן, היה מוכן ומזומן, התכונן, היה דרוך, עשה את ההכנות, הכין עצמו, עשה את הדרו 3 תותחן, חייל המכוון את התותח למטרה, מכשיר המכוון את התותח למטרה; וסת,… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”